Rent Tørt Bygg

Renhold i byggeperioden

Renhold i byggeperioden er viktig for å oppnå et godt arbeidsmiljø under bygge prosessen samt ved ferdigstillelse av et nytt bygg. Støv og avfall fra byggeprosesser finnes ofte i store mengder inne i konstruksjoner, sjakter, himlinger etc. AB Solutions kan være din leverandør av renhold i byggeperioden for å begrense forurensningsmengden i inneluften og sikre god luftkvalitet.

RTB renhold krever at man tilpasser metoder og hyppighet for de ulike arealer. Ofte er det behov for særskilt tilpasset kjemi. AB Solutions har god erfaring fra denne type oppdrag og våre servicemedarbeidere innehar nødvendig kompetanse for gjennomføringen. AB Solutions benytter servicemedarbeidere og ledere med sertifisering fra Sintef innen NS INSTA 800 på høyeste nivå (Nivå 4).

Kontakt oss i dag!

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig.
Du kan også ringe oss på 4178 1000 hverdager 08-16.

Vennligs fyll inn navn
Vennligs fyll inn epost

Vennligs aksepter