Næringsmiddelrenhold

AB Solutions tilbyr renhold av næringsmiddelbedrifter, storkjøkken, fiskeslakterier og produksjonsbedrifter over hele landet.

Høy kvalitet på renholdsarbeid

I samarbeid med våre kjemileverandører kurser vi ansatte i grunnleggende informasjon om
næringsmiddelhygiene, mikrobiologi, renholdsmetoder, kjemibruk og HMS.

Alle operasjoner blir dokumentert og kvalitetssikret.

Kontakt oss om Renholdstjenester i dag!

Hva står i bildet?