Renhold Oslo, Bergen og Stavanger

Renhold tilpasset ulike bransjer og behov

AB Solutions er en erfaren og profesjonell aktør innen renholdsfaget. Vi håndterer mange ulike former for renhold, alt i fra spesialrenhold på operasjonsstuer til daglig renhold i barnehager. Vi leverer på kvalitet, ikke utelukkende på pris.  

Alle våre renholdsprosjekter blir kvalitetssikret, og dokumentert i tråd med interne prosedyrer. Slik sikrer vi at du får det du er blitt lovet.

AB Solutions legger stor vekt på kompetanse innenfor de ulike tjenestene vi tilbyr. Vi har svært mange renholdsoperatører med fagbrev i renhold.

AB Solutions medarbeidere er ansatt på norske vilkår og lønnes etter tariff.

Kontakt oss om Renholdstjenester i dag!

Hva står i bildet?