Renhold Oslo, Bergen og Stavanger

Renhold tilpasset ulike bransjer og behov

Siden 1991 har vi utarbeidet renholdskonsepter tilpasset ulike bransjer som næringsmiddelindustri, fabrikk og industrianlegg, sykehus, hoteller, universitetsbygg, kjøpesentre, barnehager, borettslag og ordinære kontoreiendommer.

Renhold av god kvalitet med fokus på din bedrifts behov

AB Solutions tilpasser seg alltid kundens ønsker i forhold til arbeidsomfang og kvalitetsnivå (for eksempel NS-Insta 800), samtidig som kompetanse, kursing, drift og kvalitetssikring ligger i bunn.

Vi er et renholdsfirma som kvalitetssikrer alle våre prosjekter og dokumenterer dem i tråd med interne prosedyrer. Vi presenterer prosjektene for den lokale ledelse, og har ukentlige driftsmøter hvor vi drøfter prosjektene nøye.

AB Solutions har utviklet sitt eget utdanningsprogram, AB-skolen, for ansatte for å sikre at både renholdere, servicemedarbeidere og ledere har den nødvendige kompetanse i forhold til sin funksjon.

Alle våre ansatte får mulighet til å ta fagbrev. Alle våre medarbeidere er ansatt på norske vilkår og lønnes etter tariff.

Alle ansatte gjennomfører en rekke interne kurs relatert til renhold uavhengig av sin egen bransjekompetanse. Dette gjør at vi kan levere en høy servicegrad og opprettholde "Yes We Can!" kultur.

Vi er eksperter på renhold og rengjør Norge fra nord til sør

  • Renhold Oslo
  • Renhold Bergen
  • Renhold Stavanger

Kontakt oss om Renholdstjenester i dag!

Hva står i bildet?