Nyheter

Til våre kunder.

Vi er alle berørt av Corona viruset og de tiltak som myndighetene iverksetter på løpende bånd. 
Slik situasjonen nå utvikler seg med nye restriksjoner dag for dag, anser vi det som et viktig samfunnsansvar å finne løsninger som minimerer smittefaren. 

Vi er uansett opptatt av å begrense smitterisikoen for både ansatte, kunder og våre familier og innfører derfor følgende tiltak: 


For administrative ansatte i AB Solutions:

• Fra og med 12.03.2020 vil alle jobbe ut fra hjemmekontor

• Alle adm.ansatte har bærbare PC'er med gode sikkerhetsløsninger som gjør at de trygt kan arbeide for gode kundeløsninger hjemmefra

• Alle møter avholdes via digital kommunikasjon

• Alle jobbreiser er midlertidig stanset

• Kundebesøk begrenses og kundens regelverk følges ved evt. besøk i deres lokaler

• Alle interne kurs og samlinger avlyses de neste 2-4 ukene


Hygienetiltak for alle våre ansatte:

• Ingen håndhilsning

• Alle må huske å vaske hender både før og etter kundebesøk.

• Unngå å ta på inventar og overflater uten hansker

• Holde avstand

• Særskilte tiltak er iverksatt i alle våre kantiner og kommunisert direkte til hver enkelt kunde, ansatt og bruker

• Til enhver tid følge myndighetenes retningslinjer


Hva kan du som kunde gjøre?

• Holde oss godt informert om de tiltak din virksomhet beslutter å iverksette

• Øke renhold av berøringspunkter og overflatedesinfisering

• Foreta regelmessig nedvask av deler/hele lokalet

• Foreta smittevask

• Følge myndighetenes retningslinjer for god hygiene


Ønsker du å bestille ekstra renhold eller innkjøp av hygiene produkter som Antibac eller tilsvarende? Ring gjerne din kontaktperson i AB Solutions direkte eller send epost til: post@absolutions.no Servicetelefon: 41 78 10 00 (08.00-16.00 Mandag - fredag)

I AB Solutions følger vi nøye med på myndighetenes tiltak og vil utøve handlekraft for å begrense enhver form for smitte. Vi har derfor etablert en egen beredskapsgruppe som kontinuerlig holder seg oppdatert og fortløpende iverksetter nødvendige tiltak i tråd med de krav og anbefalinger myndighetene gir.

Hva skjer om våre kunder «stenger ned» eller om myndighetene setter oss alle i karantene? 

Først og fremst vil vi rette oss etter myndighetenes pålegg og krav. Samtidig vil vi følge hver kunde nøye og samarbeide tett for å iverksette nødvendige tiltak.

Vi vil til enhver tid gjøre vårt ytterste for å opprettholde nødvendig bemanning for å sikre våre leveranser. Uansett håper vi at situasjonen vil komme under kontroll slik at vi alle kan gå tilbake til en normal hverdag så raskt som mulig.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke for samarbeidet og håper at alle vil bidra positivt til dette dugnadsarbeidet.

Med vennlig hilsen

Frode Standahl
Adm. direktør
AB Solutions AS

Har du spørsmål om Til våre kunder?

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig.
Du kan også ringe oss på 4178 1000 hverdager 08-16.

Vennligs fyll inn navn
Vennligs fyll inn epost

Vennligs aksepter