Kantine / kantinedrift

AB Solutions har et modulbasert konsept innen kantinedrift. Dette består av en meny med kvalitetssikrede  moduler for de enkelte varegrupper. 

Hver modul skiller seg fra hverandre i innhold, kvalitet og utvalg. Innen hver del er det også flere kvalitetsnivå. I samarbeid settes enhetene sammen til en kantine etter dine ønsker.

AB Solutions har lagt grunnlaget, dere kan være med å lage innholdet!

Kantinetjeneste - Løpende samarbeid

Vi er lydhøre. Vi tilbyr kantinetjeneste med periodiske møter, evalueringer og jevnlige kundeundersøkelser. 

Hygiene

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er internkontrollsystemet vi benytter oss av for å kvalitetssikre hygienen i kantine. Dette innebærer daglige, ukentlige og månedlige kontroller. Hver kantine avgir månedlige rapporter.

Kontakt oss på telefon

4178 1000

Kontakt oss om Kantinetjenester i dag!

Hva står i bildet?