Vaktmester/vedlikehold

AB Solutions tilbyr vaktmestertjenester for næringsbygg, kjøpesentre, borettslag, boligsameier og offentlig sektor.

AB Solutions Vaktmester/vedlikehold tilbyr:

Bygg/eiendom

 • Byggmessig vedlikehold
 • Mindre ombygginger
 • Kontroll med tekniske anlegg som ventilasjonsanlegg, VVS-anlegg, fyrkjele
 • Øvrige tekniske/vedlikeholdsoppgaver
 • Oppfølging av skademeldinger
 • Oppfølging av underleverandører og serviceapparat
 • Punktsjekk innvendig/utvendig bygg
 • Lagerstyring og bestillingsrutiner
 • Innkjøp av lagervare og driftsteknisk materiell for kunde
 • Oppfølgingssystemer og kvalitetssikring

Service

 • Intern flytting
 • Montering/demontering av møbler
 • Ekstern pakking/organisering
 • Opprydding/bortkjøring
 • Reperasjon og vedlikehold av inventar og utstyr
 • Skifte av defekte lyskilder
 • Oppmerking av P-plasser
 • Utvidet miljøstasjon-håndtering
 • Vedlikehold av hage-, anleggs- og gartnertjenester
 • Alle typer av vintervedlikehold og snørydding etc
 • Forefallende arbeid

  AB Solutions servicemedarbeidere gjennomfører interne kurs uavhengig av sin egen bransjekompetanse. Dette gjør at vi kan levere en høy kvalitet på våre leveranser.

Kontakt oss om Hotelltjenester i dag!

Hva står i bildet?