Hotellservice

Hotellservice

AB Solutions Hotellservice innehar en unik kombinasjon av faglig tyngde innen både renhold, eiendomsservice, kantine og hotellfag.

Med solid bakgrunn fra samtlige bransjer kjenner vi godt til de utfordringer hoteller står ovenfor både vedrørende driftsmarginer, effektivitet og kvalitet.

Drift av husøkonomavdelingen, frokost og vaktmester/vedlikehold

Vår hotellavdeling tilbyr drift av både husøkonomavdelingen, frokostavdelingen og vaktmester/vedlikehold.

Med dedikerte ressurspersoner og et sterkt hotellkonsept kan vi tilby en profesjonell, effektiv og prisgunstig drift.

Solide konsepter

For samtlige avdelinger innenfor hotellservice er det utviklet fullstendige driftsmanualer med fokus på drift, internkontroll, sikkerhet, opplæring og oppfølging.

Felles for konseptene er at de inneholder en solid verktøykasse som bidrar til en trygg og sikker leveranse av våre tjenester. 

Vi er stolte av vårt produkt og presenterer gjerne våre konsepter ytterligere i et uforpliktende møte!

Alle våre medarbeidere er ansatt på norske vilkår og lønnes etter tariff.

Alle ansatte gjennomfører en rekke interne kurs uavhengig av sin egen bransjekompetanse. Dette gjør at vi kan levere en høy servicegrad og opprettholde "Yes We Can!" kultur.

Kontakt oss om Hotelltjenester i dag!

Hva står i bildet?