Drift av husøkonomavdeling

AB Solutions Hotellservice tilbyr et fullstendig konsept med hensyn på drift av husøkonomavdelinger.

Konseptet gir en solid verktøykasse som bidrar til å sikre en profesjonell, effektiv og prisgunstig drift.

I tillegg til et gjennomarbeidet konsept, sterk faglig kompetanse og gode referanser, er vi også meget konkurransedyktige på pris.

Vårt konsept kan tilpasses ulike kostnadsmodeller og sikrer effektiv drift uavhengig av hvilken modell man velger.

Vi kan tilby:

  • Komplett brukermanual for husøkonomen med alt fra A til Å
  • Fullstendige instrukser og arbeidsbeskrivelser innenfor hotellrenhold
  • Oppfølgingssystemer for kvalitetssikring av rom og fellesarealer
  • Lagerstyring og bestillingsrutiner
  • System for regelmessig renhold
  • Medarbeidere opplært innenfor hotellrenhold
  • Vikarpool med nødvendige ressurser, inkludert husøkonomer
  • Tilgang til kostbart spesialutstyr
  • Meget konkurransedyktige priser

Kontakt oss om Hotelltjenester i dag!

Hva står i bildet?