Facility Services

Facility Services & Facility Management

Facility Management handler om å integrere, drifte og utvikle støttetjenester og avtaler i en virksomhet. Hensikten er å legge forholdene til rette for og å effektivisere en virksomhet sin kjernevirksomhet.

En av hoveddelene innen Facility Management, eller FM som det gjerne betegnes, er Service Management. Dette er organisering og koordinering av alle de servicetjenester som leveres til en virksomhet. Servicetjenestene som kan være kantine, renhold, vaktmestertjenester osv. betegnes som Facility Services.

Tilpassning

Det er smart å fokusere på det man er best på og la en profesjonell aktør levere støttetjenestene.
AB Solutions tilpasser ulike løsninger som dekker alle dine behov. Det være seg kantine, renhold, resepsjon, kontorstøtte, vaktmestertjenester eller andre tjenester din virksomhet har behov for.

Synergien

Liten eller stor virksomhet? Alle kan få synergi ved å samle flere tjenester hos en leverandør.
AB Solutions sørger for best mulig bruk av ressursene ved å bemanne riktig og fleksibelt avhengig av de tjenester du ønsker levert.

Fordelen

Hva oppnår du når AB Solutions løser alle dine behov for servicetjenester?
En forenkling av hverdagen og lavere kostnader. Ett kontaktledd for alle leveranser, rapportering etter ditt ønske, og ikke minst fornøyde brukere. Endelig resultat; spennende løsninger som gir en bedre arbeidsdag.

Kontakt oss i dag!

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig.
Du kan også ringe oss på 4178 1000 hverdager 08-16.

Vennligs fyll inn navn
Vennligs fyll inn epost

Vennligs aksepter