Vinter- og sommerdrift

Vinterhalvåret

Vinteren er årstiden hvor vi snakker mest om været.

På grunn av store lokale variasjoner i vær og føreforhold er vi avhengige av kyndig personale som følger beredskapsplanen nøye.

Det handler om å være på rett sted til rett tid, og utføre avtalt jobb som brøyting, salting, strøing, bortkjøring av snø og lignende.

AB Solutions har en innholdsrik utstyrspark for mange ulike typer oppdrag. 

For å sikre tilstrekkelig kapasitet uavhengig av snømengder og uvær har vi inngått samarbeidsavtaler med flere underleverandører.

Våre kunder innen brøyting, salting og strøing representerer alt fra borettslag, boligsameier, butikker, shoppingsentre, næringseiendommer og større entreprenører.


Sommerhalvåret

Når våren er i anmarsj kommer alt smusset frem.

Om høsten plages vi av alle bladene fra trærne som blåses av og limer seg fast på parkeringsplasser eller andre uteområder. 

Da er kostebilen til AB Solutions på plass og sørger for en effektiv og grundig opprydding.

AB Solutions vedlikeholder parkeringshus, uteområder, gangveier og fortau samt alle de områder hvor smuss og løv legger seg.

En stor del av arbeidet gjør vi maskinelt, men vi må også ty til manuelle løsninger når dette er påkrevet.  Det er uansett resultatet som teller - det skal bli RENT!

Kontakt oss på telefon

4178 1000

Kontakt oss om Eiendomsservice i dag!

Hva står i bildet?