Vaktmestertjenester

AB Solutions tilbyr vaktmestertjenester for næringsbygg, kjøpesentre, borettslag, boligsameier og offentlig sektor.

AB Solutions Vaktmester/vedlikehold tilbyr:

Bygg/eiendom

 • Byggmessig vedlikehold
 • Mindre ombygginger
 • Oppfølging av skademeldinger
 • Oppfølging av underleverandører og serviceapparat
 • Punktsjekk innvendig/utvendig bygg
 • Lagerstyring og bestillingsrutiner
 • Innkjøp av lagervare og driftsteknisk materiell for kunde
 • Oppfølgingssystemer og kvalitetssikring

Service

 • Intern flytting
 • Montering/demontering av møbler
 • Ekstern pakking/organisering
 • Opprydding/bortkjøring
 • Reperasjon og vedlikehold av inventar og utstyr
 • Skifte av defekte lyskilder
 • Oppmerking av P-plasser
 • Utvidet miljøstasjon-håndtering
 • Vedlikehold av hage-, anleggs- og gartnertjenester
 • Alle typer av vintervedlikehold og snørydding etc
 • Forefallende arbeid

Alle ansatte gjennomfører en rekke interne kurs uavhengig av sin egen bransjekompetanse. Dette gjør at vi kan levere en høy servicegrad og opprettholde vår Yes We Can! kultur. 

Kontakt oss på telefon

4178 1000

Kontakt oss om Eiendomsservice i dag!

Hva står i bildet?