Grøntanlegg

Grøntanlegg

Ofte er det slik at uteområdet gir en indikasjon på hvordan vi har det inne.

Er du som bedriftseier eller eiendomsbesitter nøye med å vedlikeholde utearealene signaliserer du med dette at dere vektlegger trivsel og orden.

Dette vil igjen påvirke brukerne positivt enten det gjelder ansatte eller leietakere.

Sitter du i styret for et borettslag eller velforening, vil den innsatsen du legger ned i uteområdene være med på å påvirke til økt eller redusert forsøpling og hærverk i ditt lokalmiljø.

AB Solutions utfører i dag en rekke tjenester innenfor eiendomsservice og områder som plenklipping, beplanting, kalking/såing, ugressfjerning og annen anleggsgartner virksomhet. I tillegg kommer vi gjerne med tips og råd, og i fellesskap kan vi utvikle en årsplan for vedlikehold.

Kontakt oss på telefon

4178 1000

Kontakt oss om Eiendomsservice i dag!

Hva står i bildet?