Fasadevask

Fasadevask

AB Solutions sin eiendosmsservice leverer alle tjenester innenfor fasaderengjøring (renhold), fasadevask, høytrykksrengjøring og impregnering. I tillegg tilbyr vi malingsfjerning og maling av fasader. 

Vi sørger for at prosjektet starter og slutter til avtalt tid, og overleveres i tråd med avtalt standard for kvalitet.

Alt av forprosjektering som parkering, sperretillatelser, nabovarslinger, oppsett av stillas, tildekking, lift og HMS-krav tar vi oss av.

Vi har siden 1991 utført omfattende fasadeoppdrag (fasadevask) for eiendomsbesittere og borettslag. I tillegg fjerner vi graffiti og tilgrising av alle typer bygg, gjerder og underlag.

Kontakt oss på telefon

4178 1000

Kontakt oss om Eiendomsservice i dag!

Hva står i bildet?