AB Solutions AS kjøper Beet Kantiner AS

Etter to års samarbeid kjøpte AB Solutions AS Beet Kantiner AS med virkning fra 01.09.2018. Med oppkjøpet styrket AB Solutions sitt forretningsområde kantine som et ledd i en fullverdig Facility Service satsning. Fra januar 2019 fusjonerer Beet Kantiner AS med AB Solutions Øst AS. De ansatte og kompetansen er fremdeles den samme og vi gleder oss til fortsatt levere gode tjenester og service til våre kunder.

Kjell-Ivar Gudbrandsen
kjell-Ivar.Gudbrandsen@absolutions.no
mob: 992 74 123
 
Steinar Bredal Thorsen
steinar.thorsen@absolutions.no
mob: 901 92 304
 
Erland Ødegarden
erland.odegarden@absolutions.no
mob: 970 38 498

Gå til AB Soultions sine Kantinesider her