Resepsjon

AB Solutions vet at resepsjonstjenesten er bedriftens ansikt utad.

En god sentralbordfunksjon avhenger av at utvelgelsen av riktig person er i samsvar med bedriftens forventning og verdinorm samt våre krav til profesjonalitet, kompetanse og serviceinnstilling.

Våre medarbeidere skal gi en hyggelig og profesjonell mottakelse og kunne besvare henvendelser pr telefon og e-post på samme måte.

Våre medarbeidere skal føle seg som en del av din bedrift men vil gjennom AB Solutions være sikret faglig påfyll og utvikling.

Ved fravær setter vi inn opplært personell.

Kontakt oss på telefon

4178 1000

Kontakt oss om Bedriftsservice og forpleiningtjenester i dag!

Hva står i bildet?