• Facility Services & Management

    - Når du vil fokusere på det som er din kjernevirksomhet

    Kontakt oss i dag!
  • Eiendomsservice
  • Kantine
  • Renhold
  • Hotell

Hva oppnår du når AB Solutions løser alle dine behov for servicetjenester?

Liten eller stor virksomhet? Alle kan få synergi ved å samle flere tjenester hos en leverandør. 
AB Solutions sørger for best mulig bruk av ressursene ved å bemanne riktig og fleksibelt avhengig av de tjenester du ønsker levert. Dette gir en forenkling av hverdagen og lavere kostnader. 
Ett kontaktledd for alle leveranser, rapportering etter ditt ønske, og ikke minst fornøyde brukere.

Kontakt oss i dag!

Er det noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt.
Benytt kontaktskjema nedenfor eller ring oss på 4178 1000 hverdager 08-16.

Vennligs fyll inn navn
Vennligs fyll inn epost

Vennligs aksepter