...Yes We Can!

Konsernledelse 

Frode Standahl
Administrerende direktør

Jan Ove Tytingvåg
Direktør forretningsutv. /HR

 

 

Nils Øyvind Hillestad
Region direktør Øst

Stig Sætre
Region direktør Hordaland

Erik Rødder
Salgs- og markedsdirektør

 

Vidar Clausen
Økonomi direktør

Kontakt oss på telefon

4178 1000

Kontakt oss i dag!